PRIVACY STATEMENT

TROOP MODELS

Geregistreerd modellenbureau gevestigd in Leidschendam (2264 TP), Van Ruysdaellaan 118 vertegenwoordigd door: Anouk Groeneweg

Contact gegevens zijn te vinden op de volgende website: www.troopmodels.com

In de privacy statement, noemen wij ( Troop Models ) ons ook wel als 'ons', 'wij', 'we', 'onze'. Wanneer wij refereren naar de website, bedoelen wij: www.troopmodels.com

Troop Models neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om onbevoegde toegang, verlies, ongewenste openbaar

making, ongeoorloofde wijzigingen en misbruik van de persoonsgegevens tegen te gaan. Indien je het idee hebt dat jouw persoonlijke gegevens niet goed zijn beveiligd en/of misbruik van de gegevens wordt gemaakt, neem dan direct  contact op met ons via info@troopmodels.com

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Troop Models verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Troop Models houdt zowel digitale als fysieke dossiers bij van onze modellen, relaties en opdrachtgevers. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens zijn verwerkt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voornamen en achternaam;

- Burgerservice nummer;

- Geslacht;

- Nationaliteit;

- Geboortedatum en leeftijd;

- Geboorteplaats;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;
- Telefoonnummer ouder/verzorger;

- E-mailadressen;

- Correspondentie;

- Social media accounts als Facebook, Instagram, Twitter, Hyven;

- Beeldmateriaal ( foto's en video's )

- Kopie ID bewijs;

- VAT number/ BTW nummer;

- Clients, vergoedingen;

- Kopie van de benodigde reisdocumenten en werkvergunningen;

- Contracten;

- Certificaat van verblijf;
- Bankrekeningnummer + gegevens ( IBAN nummer + BIC en andere betalingsdetails );

- Uiterlijke details waaronder: haarkleur, oogkleur, karakteristieken, lengte, kledingmaten;

- Talenten en skills;

- Op overeenkomst gebaseerde financiële gegevens van opdrachtgevers waaronder facturen.

DOEL

Troop Models verwerkt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Troop Models scout via zowel Instagram, Facebook als op straat. Hiervoor worden ook persoonsgegevens opgevraagd en opgeslagen waaronder ( naam, leeftijd, geslacht, lengte, lichaamsmaten, contact gegevens ouders, Instagram account, telefoonnummer, e-mailadres ).

- Troop Models verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

COOKIES

Indien u gebruikt maakt van de website www.troopmodels.com worden standaard de volgende cookies gebruikt voor het verzamelen en analyseren van statistieken: Google analytics. Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers. De cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Troop Models verwerkt hierbij geen volledige IP-adressen. Daarnaast deelt Troop Models geen volledige IP-adressen met Google.

VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS

Troop Models verstrekt jouw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

- Internet: Troop Models is actief op het internet. Op onze website en op social media publiceren wij persoonsgegevens van Modellen, Fotografen, Modelscouts, Andere modellenbureaus, Make-up en hair artists, en andere partijen zijn die betrokken zijn bij het team. Het gaat hier om namen, geslacht, beeldmateriaal en persoonskenmerken, social media accounts. ) Gezien het online staat is het mogelijk dat andere partijen deze gegevens kopiëren en/of opslaan, hier heeft Troop Models geen invloed op. 

Troop Models heeft ook diverse Instagram accounts en personen rondlopen die modellen scouten. De gescoute meiden/jongens zullen enkel binnen het Troop Models team worden doorgestuurd. De gegevens die hiervoor worden doorgestuurd zijn onder andere gemaakte polaroids, naam, leeftijd, lengte, maten, contactgegevens. Indien je door een scout bent benadert, raden wij je altijd aan om contact op te nemen met info@troopmodels.com. Stuur nooit zomaar gegevens door. Wij zijn op Instagram actief onder de volgende accounts: @troopmodels, @anoukmodelscout @_elisejade @byelisejade. Indien je in het verleden door ons bent gescout,  maar geen deel bent geworden van Troop Models kun je een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens indienen. Meer informatie hier over vind je onder 'inzage persoonlijke gegevens'. 

TERMIJNEN
Troop Models bewaart de persoonsgegevens van de modellen zolang het model bij ons ingeschreven staat. Belangrijke of nuttige persoonsgegevens voor onze rechtspositie bewaren wij 6 jaar. 

Wij hanteren voor fiscale gegevens de gehanteerde termijnen van de belastingdienst. 

INZAGE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Troop Models en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand

naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@troopmodels.com

 

Indien je een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens hebt gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Maak ter bescherming van je privacy in de kopie je pasfoto, MRZ , de strook met nummers onderaan het id bewijs/ paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 28 werkdagen op jouw verzoek. 

KLACHTEN?

Troop Models wilt u er op wijzen dat indien u er van overtuigd bent dat wij uw privacyrechten hebben geschonden, u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Versie: 6 juni 2018

Troop Models - Van Ruysdaellaan 118  2264 TP Leidschendam - The Netherlands - +31.(0)6.42.22.14.45 - info@troopmodels.com 

© 2017 Troop Models

Nederland

  • TROOP MODELS FACEBOOK
  • TROOP MODELS INSTAGRAM
  • TROOP MODELS | Instagram