TERMS AND CONDITIONS

TARIEVEN

Vaststelling van de tarieven dient vooraf met Troop Models schriftelijk te overeengekomen zijn. De tarieven zijn excl. 20% agentschapprovisie en B.T.W.

A. Dagtarief

Wij verstaan onder een dagtarief maximaal acht werkuren tussen 9.00-18.00. Voor boekingen buiten deze uren geld een ander tarief. Neem hier voor contact met ons op.

B. Halve dag

Een halve dag bestaat uit maximaal vier werkuren.Een halve dag boeking dient te eindigen voor 13.00 of te beginnen na 13.30.

C. Uurboeking 

Voor boekingen van een uur rekenen wij een toeslag van 25,00. 

Indien een model overwerkt zal de dubbele prijs per uur worden gerekend. 

Troop Models werkt met een model fee van twintig procent. Het model zal Troop Models een som betalen gelijk aan twintig procent ( 20% ) van alle bruto geldbedragen die betaalbaar zijn of verdiend zijn door of namens model, met betrekking tot alle opdrachten via Troop Models.

 

Indien u de uiterste betaaldatum ( deze staat op uw factuur vermeld ) overschrijdt is

Troop Models helaas  genoodzaakt om naast de eventuele incassokosten een vergoeding van

40 euro + 8% boeterente in rekening te brengen.

REIZEN

A. Reiskosten

De reiskosten worden per model volledig vergoed door de opdrachtgever. Indien het model per trein reist op basis van het tarief van de eerste klas van de NS. Per auto wordt de kilometervergoeding in rekening gebracht. In het geval van vervoer per vliegtuig worden de kosten van toeristenklasse berekend. De gemaakte taxikosten dienen ook door de opdrachtgever vergoed te worden.

B. Reistijd

Voor boekingen buiten Amsterdam wordt voor de reistijd 50% van het uurtatief in rekening gebracht. Bij een hele dag boeking wordt er geen reistijd in rekening gebracht. De reistijd wordt berekeng vanaf Amsterdam Centraal naar de plaats van bestemming.  

C. Reis- en verblijfkosten buitenland

De reis- en verblijfkosten van de modellen voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan. De reis- en verblijfkosten voor modellen die in het buitenland verblijven/wonen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan.

FITTING / REPETITIES

Voor fittings en repetities wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht. Indien de werktijd langer dan twee uur bedraagt, geldt hierna het normale tarief.

MOOI WEER BOEKING

Bij een mooi weer boeking dient de opdrachtgever vooraf aan te geven dat het om een mooi weer boeking gaat en welke voorwaarden er aan het weer worden gesteld. Een mooi-weer boeking kan éénmalig kosteloos worden geannuleerd. Bij een tweede annulering is de opdrachtgever de helft van het factuur bedrag verschuldigd. Bij een derde annulering is de opdrachtgever het gehele factuurbedrag verschuldigd.

OPTIES

Indien een model in optie staat dient deze 24 uur voor aanvang van de eventuele boeking bevestigd te worden. Bij een niet-tijdige bevestiging vervallen automatisch de optierechten.

Boekingen hebben voorrang op opties maar worden overlegd met degene die de optie heeft geplaatst. Deze zal beslissen of de optie overgaat tot boeking. Indien de optie niet overgaat in een boekingsovereenkomst, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het model voor desbetreffende datum boeken. 

 

 

TOESLAGEN

A. Voor lingerie/ondergoed opnamen bedraagt de toeslag 50% van het standaard tarief; 

 

B. Bij naakt opnamen komt een toeslag van 100%, indien het om een uurboeking gaat wordt minimaal het tarief van een halve dag boeking in rekening gebracht; 

C. Voor boekingen tussen 24.00 en 8.00 uur wordt een toeslag van 100% berekend;

D. Voor gebruik van opnames in meer dan één land; 

E. Exclusiviteit van een model;

F. Video/tv/film/commercials;

G. Bioscoop commercials;

H. Meer dan één onderwerp van het materiaal;

I. Campagnes langer dan 12 maanden;

J. Internet;

K. Voor gebruik materiaal in andere landen, tarieven op aanvraag;

L. Billboards, trams, bussen, posters  abri’s, affiches, displays etc. : tarieven op aanvraag;

 

M. Commercials op de Nederlandse zenders;​

PUBLICATIE RECHT

Bij foto-opdrachten verkrijgt de desbetreffende opdrachtgever tegen betaling van het standaard dagtarief het publicatierecht om gedurende een periode van 1 jaar na de boekingsdatum binnen Nederland te publiceren.

Indien het beeldmateriaal na dit jaar gebruikt wordt zal Troop Models opnieuw de kosten van de shoot in rekening brengen bij de desbetreffende opdrachtgever.

De opdrachtgever heeft ten alle tijden een meldplicht aan Troop Models betreft wijzigingen of aanpassingen waarbij het model/materiaal ( publicatierecht ) anders gebruikt zal worden dan schriftelijk overeengekomen is tussen Troop Models en de opdrachtgever. 

EXCLUSIVITEIT RECHT

Voor het exclusiviteitsrecht op een model dienen vooraf bindende afspraken met Troop Models gemaakt te worden, hiervoor gelden bijzondere tarieven. 

Troop Models - Van Ruysdaellaan 118  2264 TP Leidschendam - The Netherlands - +31.(0)6.42.22.14.45 - info@troopmodels.com 

© 2017 Troop Models

Nederland

  • TROOP MODELS FACEBOOK
  • TROOP MODELS INSTAGRAM
  • TROOP MODELS | Instagram